Навчальна дисципліна "Український правопис" - невід'ємний освітній компонент циклу професійної підготовки студентів спеціальності "Середня освіта" (Українська мова і література) та "Філологія (Українська мова і література)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Знання про принципи українського правопису, історію його становлення та унормування, основні зміни (варіантні і безваріантні) у новій редакції правописного кодексу, уміння орфографічно правильно оформляти своє і чуже висловлення в писемній формі, комплексно здійснювати орфографічний аналіз тексту стане надійним підґрунтям формування професійної компетентності майбутніх учителів / викладачів української мови та фахівців-філологів.