Курс призначений для формування у магістрантів наукових уявлень про такий вимір політичної історії світу, як війна, з точки зору цивілізаційного підходу.