Основи фізики Землі – дисципліна про будову геосфер, фізичні властивості речовин, що їх складають, процеси, що відбуваються у геосферах, а також про специфічні методи дослідження згаданих об’єктів і процесів. Спрямована на формування уяви про будову оточуючого нас світу – від Землі до периферії Сонячної системи. Для студентів стане можливою подорож по багатьом світам Сонячної системи, де вони зможуть детально ознайомитися з їхньою історією формування, будовою, еволюцією й особливостями вивчення окремих тіл Сонячної системи. Також для слухачів дисципліни стане можливим краще засвоїти й переосмислити деякі положення із базових предметів, вивчених раніше: «Геології», «Геоморфології», «Метеорології і кліматології» тощо.