Метою „Магістерського семінару з української літератури” є з’ясування рівня засвоєння студентами-випускниками сучасної методології наукової діяльності, надання їм конкретної необхідної допомоги, пов’язаної з написанням та майбутнім захистом магістерських робіт. Отож він покликаний у поєднанні з практичними методичними та організаційно-навчальними засобами сформувати у майбутніх спеціалістів-філологів навички науково-дослідної діяльності.