Метою навчальної дисципліни "Методологія, організація та інформаційні технології в наукових дослідженнях" є формування у студентів систематизованих знань про методологічні й методичні  основи наукових осліджень, у т.ч. в галузі геодезії, картографії, землеустрою та розвиток вмінь організації і ведення науково-дослідної роботи та формування у студентів систематизованих знань і вмінь про призначення, функції та прикладне застосування геоінформаційних систем і ГІС-технологій в геодезичній науці й практиці.