Мета викладання дисципліни "Сфероїдна геодезія" полягає у розкритті основних понять та проблем, пов'язаних з дослідженням поверхні земного еліпсоїда, розв'язанням головних геодезичних задач, конформним відображенням поверхні еліпсоїда на площині, відхиленням прямовисних ліній, теорією висот, редукційною проблемою, геометричним методом вивчення фігури Землі, гравіметричним та астрономічними методами вивчення гравітаційного поля Землі.