Ксенографія з основами астрономії – дисципліна, яка спрямована на формування уяви про будову оточуючого нас світу – від Землі до периферії Сонячної системи. Для студентів стане можливою подорож по багатьом світам Сонячної системи, де вони зможуть детально ознайомитися з їхньою історією формування, будовою, еволюцією й особливостями вивчення окремих тіл Сонячної системи. Також для слухачів дисципліни стане можливим краще засвоїти й переосмислити деякі положення із базових предметів, вивчених раніше: «Геології», «Геоморфології», «Метеорології і кліматології» тощо. По завершенні курсу студент зможе:

– узагальнювати, аналізувати, сприймати інформацію, ставити мету і вибирати шляхи її досягнення, володіти культурою мислення;

– зможе брати участь в роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи дослідницької діяльності, здійснювати основні технологічні процеси отримання наземної й позаземної просторової інформації про стан навколишнього середовища, використовувати топографо-геодезичні матеріали і ГІС-технології під моделювання геосфер планет земної групи.