Курс «Хоровий клас» є складовою частиною професійної підготовки здобувача – майбутнього викладача-музиканта.  «Хоровий клас» є навчальною лабораторією де здобувачі набувають досвід співу в хорі,володіння голосом у процесі колективного співу, вчаться слухати хорові партії та аналізувати якість звучання хору в цілому.