Навчальна дисципліна включена до вибіркової складової ОПП "Початкова освіта" першого (бакалаврського)рівня вищої освіти