Дисципліна «Гроші та кредит» належить до обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», яка спрямована на формування у студентів теоретичних знань і розуміння особливостей функціонування в ринковій економіці грошей і кредиту.

       Дисципліна «Гроші та кредит» належить до обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка», яка спрямована на формування у студентів теоретичних знань і розуміння особливостей функціонування в ринковій економіці грошей і кредиту.