Навчальна вибіркова дисципліна «Інструментознавство» є достатньо важливою в мистецькій підготовці майбутнього фахівця галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Знання з даної дисципліни дають можливість майбутньому вчителю музичного мистецтва бути обізнаним щодо історії виникнення різних музичних інструментів, способами звуковидобування на них, різновидами груп. Ознайомлення з різноманітними складами оркестрів, їх звучання. Всі ці знання значно розширять світогляд та музичний кругозір студентів, спонукають їх до подальшого самовдосконалення, зростання виконавської майстерності.