В електронному навчані "Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта" розміщена всі основна інформація та специфіка проходження практик студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.