1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Навчальна дисципліна «Музичне краєзнавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти (термін навчання 1 рік 10 місяців) та спрямована на формування у студентів стійкого інтересу до музичної культури свого краю як складової національної музичної культури, поглиблення й розширення теоретичних знань для їх ефективного застосування на практиці у закладах загальної середньої освіти й ВНЗ.

Програма навчальної дисципліни будується на принципі інтерактивного діалогічного середовища, соціального партнерства та музично-культурної комунікації, враховує освітні потреби, музично-виконавську традицію та особливості культурно-мистецького простору буковинського регіону. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у активізації та залученні студентів до вивчення й аналізу регіонального музично-краєзнавчого матеріалу, який демонструє цінність і значущість культури та мистецтва для виховання й розвитку учнів, форм і методів його використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.