Курс "Вступ до спеціальності" передбачає загальні положення щодо розуміння студентом професії вчителя музичного мистецтва, умов діяльності та специфіки організації класної та позаурочної діяльності в ЗЗСО.