привити студентам інтерес до наукової праці, що сприяє покращенню вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширити науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної науки.