формування у студентів знань про методи, способи, структуру і режими операційних та комплексних процесів лісозаготівельних робіт, закономірності їх функціонування в конкретних природно-виробничих умовах; сучасні та перспективні системи машин і обладнання для механізації і машинізації основних, додаткових і допоміжних операцій при заготівлі дерев чи первинному обробленні лісоматеріалів на лісових складах; формування у студентів здатності самостійно вирішувати інженерні задачі в області технології, механізації і організації лісозаготівельного виробництва.