завершення засвоєння змісту дисципліни, набути студентами компетенцій прийняття управлінських рішень у сфері менеджменту банківської діяльності, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і комплексністю вимог.