Дисципліна "Управління інвестиційними проектами" належить до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".