Дисципліна "Інвестування" належить до обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".