Курс Планування та організація експерименту є важливою складовою частиною фахової підготовки хіміка. Організація і проведення експериментального дослідження потребує застосування особливих методів планування експерименту, тобто процедури вибору числа дослідів, необхідних і доступних для вирішення завдання з необхідною точністю і статистичною надійністю, умов постановки дослідів, методів обробки результатів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити. З них 30 години – лабораторні заняття і 90 годин – самостійна робота.