Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні  у студентів комплексу знань щодо інноваційної спрямованості стратегій і тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів, інструментарію їх створення та способів реалізації.