Курс «САПР (Системи автоматизованого проектування)» надає знання про основи побудови та функціонування сучасних систем автоматизованого проектування в архітектурі, прийоми та методи ефективного, швидкого та коректного оформлення технічної документації за допомогою програмних засобів САПР, засвоєння практичних навиків застосування технічних і програмних засобів ЕОМ в архітектурному проектуванні.