Мета навчальної дисципліни - оволодіння теоретичними основами архітектурного проєктування, формування у студентів системи практичного використання теоретичних знань про функціональну структуру споруд та освоєння методики архітектурної проектної діяльності,  професійного аналізу та процедурою формування, розробки, захисту, втілення, авторських проектних рішень.