Дисципліна – “Географія ПРП України” дозволяє студентам – майбутнім вчителям географії пізнати основні закономірності розвитку, взаємодії основних складових природно-ресурсного потенціалу (ПРП) геоторії як єдиного цілого, зрозуміти як теоретичні так і методичні положення оцінки ПРП України, а також з’ясувати територіальну організацію її природних ресурсів. Дисципліна всебічно враховує вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова  Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.. № 1392), зміст «Географії 6-9 класи Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів». К.: МОН України.2017.Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України.