Навчальна дисципліна «Хімія органічна» належить до переліку обов’язкових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр»  з спеціальності 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія.

Вивчення навчальної дисципліни «Хімія органічна» забезпечує знання студентами основних закономірностей органічної хімії, актуалізацію знань з шкільного курсу хімії необхідних для роботи з реактивами, дослідними зразками та визначення фізико-хімічних характеристик довкілля та біооб’єктів, з метою їх раціонального використання .