Дисципліна «Основи фармацевтичної хімії» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньо-професійною програмою  «102 Хімія (Природничі  науки)» на третьому році навчання.