Мета курсу полягає у формуванні компетентностей майбутніх вчителів початкової школи щодо організації виховної діяльності вчителя в умовах пришкільного оздоровчого табору, забезпеченні оволодіння теоретико-практичними знаннями з основ позашкільної роботи.