Метою викладання навчальної дисципліни "Методика викладання геодезії у ВНЗ" є - засвоїти теоретичні і практичні питання , які пов'язані з загальними засадами методики викладання геодезії у вищій школі. Розглянути систему вищої освіти в Україні, напрями вдосконалення вищої омвіти і Болонський процес, структуру системи вищої освіти в Україні, зміст освіти у вищій школі, методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчання у вищій школі, сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, особливості викладання геодезії у ВНЗ.