Навчальна дисципліна призначена сформувати необхідний рівень знань про морально-етичні засади сучасного бізнесу. Дисципліна займає вагоме місце у підготовці фахівців туристичної сфери і є складовою циклу дисциплін професійної підготовки магістрів.