В умовах становлення незалежної Української державності, громадянського суспільства та правової держави, її входження як рівноправного партнера до європейського і світового співтовариства, набуття глобального характеру тенденцій щодо співробітництва держав та спілкування людей, надзвичайно важливого значення набуває дотримання правил дипломатичного протоколу та етикету.