Курс варіативної складової для студентів 1 курсу ОП "Регіональний розвиток та просторове планування"