вивчення студентами основ теорії та практики оцінювання ризиків;

   -  набуття студентами стійких знань з теорії та практики урегулювання страхових претензій;

­   -  ознайомлення студентів з особливостями управління грошовими потоками, фінансовими ресурсами страховика;

­   -  набуття практичного досвіду управління фінансовою надійністю страховика.

Кількість кредитів: 5. Форма підсумкового контролю: екзамен.