Семестровий курс з 15 лекцій та 7 практичних занять, в якому розглядаються наступні розділи: числення висловлень, теорії першого порядку, аксіоматична теорія множин та теорія моделей. Для студентів четвертого курсу спеціальностей математика, середня освіта "математика", середня освіта "інформатика".