Головна задача курсу полягає в тому, щоб розкрити можливості та значення математичного (комп'ютерного) моделювання еколого-економічних систем, викласти принципи побудови еколого-економічних моделей, продемонструвати базові моделі, показати, що моделі сприяють розв'язуванню еколого-економічних проблем для забезпечення стратегії стійкого розвитку природи і суспільства.