У навчальній дисципліні «Конфліктно-керовані процеси і нелінійні моделі» розглядається методи і алгоритми, та комп’ютерна реалізація процесів взаємодії «переслідувач-втікач» в умовах невизначеності, коливних процесів, динаміки взаємодії фазових осциляторів. Математичні моделі описуються системами звичайних диференціальних рівнянь. Одержані студентами знання і вміння будуть корисними для математичного моделювання, дослідження і практичної реалізації сучасних прикладних задач при проектуванні нейронних мереж, технічних задач з коливними процесами, у військовій справі.