Мета викладання дисципліни "Вища геодезія" полягає у розкритті основних понять та проблем, пов'язаних з геометрією земного еліпсоїда і методами розв'язання геодезичних задач на його поверхні, теорією та практикою застосування плоских конформних координат в проекції Гаусса-Крюгера, побудовою опорних геодезичних мереж, високоточними кутомірними приладами та їх дослідженням, методами високоточних кутових вимірювань, високоточними лінійними вимірюваннями, вирівнюванням опорних геодезичних мереж, високоточним геометричним нівелюванням.