Метою викладання навчальної дисципліни "Геодезія" є засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов'язані з проведенням геодезичних вимірювань на земній поверхні, використанням програмних засобів для розв'язання професійних задач, обчисленням координат і висот пунктів, попередніми зрівнювальними обчисленнями результатів польових вимірювань, створенням геодезичної основи для топографічних знімань, виконанням топографічних знімань, виконанням нівелювання.