Головна мета предмету полягає у формуванні знань й умінь із сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів ведення землеробства з мінімалізацією втручання у біологічні взаємозв’язки, що формуються в системі грунт-рослина-тварина.

Знання цієї дисципліни дозволить зрозуміти що більш здорові ґрунти формують здоровішу продукцію, дають вищий прибуток, допомагаючи виводити вуглець з атмосфери.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:
- технології мінімалізації порушення структури ґрунту та його біорізноманіття;
- способи вирощування сільськогосподарських культур без «оголення» поверхні ґрунту;
- шляхи урізноманітнення сівозмін;
- технології ефективної інтеграції тваринництва у технологічні процеси в рослинництві;
- альтернативні, до класичних, землеробських технологій.

Студент вмітиме:
- оцінювати стан ґрунту та обирати тактику його оздоровлення;
- розробляти системи вирощування покривних культур;
- підбирати культури для урізноманітнення сівозмін;
- оцінювати ступінь ресурсоощадності існуючих технологій та формувати найефективніші процедури отримання здорової продукції.