Мета і завдання дисципліни – вивчити сучасні технології вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; державну та міжнародну законодавчу та нормативно- правову базу виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю за дотриманням правил насінництва на всіх його етапах, державного інспектування насінництва сільськогосподарських культур як системи контролю виробництва, реалізації та використання насіння.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:
• теоретичні основи сучасного насінництва й насіннєзнавства польових культур;
• методи і види сортовипробовування;
• стан і перспективи розвитку насінництва;
• господарське значення, морфологічні і біологічні особливості рослин польової культури;
• шляхи і способи покращення якості насіння рослин;
• заходи із скорочення затрат праці і засобів під час вирощування високоякісного насіння;
• основи технології, управління і економіки промислового насінництва.

Студент вмітиме:
• планувати і організовувати виконання робочих процесів у насінництві з використанням сільськогосподарської техніки, добрив та пестицидів;
• проводити індивідуальний і масовий добір з оцінкою елементів продуктивності зернових та інших рослин польової культури;
• проводити сортову прополку;
• проводити розрахунок насінницьких площ;
• здійснювати насінницький і сортовий контроль;
• складати план сортооновлення;
• оформляти первинні документи на сортове насіння.