Метою курсу є ознайомлення студентів із новітніми технологіями вирощування кормових культур на насіння та формування навичок швидкої реакції на зміну стратегії розвитку насіннєвого ринку.  

У результаті вивчення курсу студент знатиме:
- стратегію розвитку ринку насіння кормових культур в Україні та світі;
- технології вирощування основних кормових культур на насіння: від підготовки ґрунту до процедур зберігання;
- механізми оцінки якості насіння кормових культур;
- зональні особливості вирощування кормових культур на насіння.

Студент вмітиме:
- формувати агротехнологічні процедури отримання якісного насіннєвого матеріалу кормових культур;
- оцінювати якість насіннєвого матеріалу кормових культур;
- підбирати зональні особливості для вирощування кормових культур на насіння з метою максимально ефективного використання їх генетичного потенціалу.