Головною метою курсу є здобуття студентами знань у галузі інновацій в кормовиробництві та отримання навичок у створенні та впровадженні у господарську практику нових і удосконалених сортів кормових культур та їх сумішок, новітніх ефективних технологій вирощування сировини та виробництва, заготівлі й зберігання кормів.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:
- теорію і практику новітніх технологій вирощування кормових культур, використання їх виробничого потенціалу для отримання високої продуктивності та кормової якості;
- потенціал сучасних сортів та гібридів кормових культур;
- принципи та технологію підбору кормових культур для галузі тваринництва повноцінними кормами non-stop.

Студент вмітиме:
- підбирати ефективні сорти та гібриди;
- розробляти продуктивні технології вирощування кормових культур із врахуванням новітніх досягнень в галузі;
- удосконалювати існуючі технології вирощування кормової бази із мінімальними ресурсними затратами при максимальній якості кормів.