Дисципліна «Аграрні ринки та ризики виробництва продовольства» формує знання та практичні навички щодо сутності, принципів та складових аграрних ринків та ефективних інструментів прийняття рішень в умовах ризиків виробництва продовольства.