з’ясувати об’єктивність існування та види ризиків у міжнародних відносинах;

характеристика юридичних підстав здійснення міжнародного страхування;

вивчення основних умов та порядку надання страхових послуг у міжнародних відносинах.

Кількість кредитів: 4. Форма підсумкового контролю: залік.