Курс передбачає 22 год. лекційних занять і 22 години практичних занять Підсумковий контроль - екзамен

Лекційні заняття проводяться на факультеті, практичні заняття - у спеціаліваних класах кафедри військової підготовки