Дисципліна обов'язкова для вивчення студентами спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.