В умовах становлення ринкової економіки актуальним є вивчення дисципліни «Податкова система» як системи теоретичних та організаційних основ податкової системи, податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів, виконання податкового обов’язку юридичними та фізичними особами, функціонування альтернативних систем оподаткування, засад діяльності Державної податкової служби.