Є вибірковою дисципліною у освітній програмі підготовки бакалавра спеціальності "Середня освіта"