Навчальна дисципліна «Організація роботи кабінету хімії» належить до переліку вибіркових компонентів ОП з циклу дисциплін вільного вибору студентів здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія).