Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків, вивчення правил організації банківської справи та функціонування банківської системи в цілому.