Метою дисципліни є: володіння теоретичними знаннями з питань організації та фінансового забезпечення соціального страхування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні фондами соціального страхування; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівників або фахівців суб’єктів соціального страхування.